Den Gamle fabriken utomlands

Den Gamle Fabrik är en dansk klassiker som är eftertraktad även utomlands. Du kan därför hitta Den Gamle Fabrik på hyllorna i följande länder: USA, Kanada, Singapore, Japan, Thailand, Kina, Spanien, Frankrike (Futura), Tyskland, Ryssland, Estland, Sverige, Finland, Grekland, Island och Italien. I Tyskland och Sverige heter vi Den Gamle Fabrik, men i övriga länder går vi under namnet Danish Selection och Scandinavian Delights. Du kan hitta mer information på våra utländska webbplatser:

www.dengamlefabrik.de
www.danishselection.com